Amb el finançament del "Programa d'ajudes a la participació en fires i missions comercials".
Import de la subvenció: 2902,62€