COMERCIALITZACIO I MARKETING

COMERCIALITZACIO I MARKETING
Amb el finançament del “Programa d’ajudes a la confecció de catàlegs i altres ferramentes de comercialització i màrqueting”. Import de la subvenció: 1.486,07€

INSTRUCCIONS PER A LA DIFUSIÓ DE L’AJUDA MUNICIPAL